Kwaliteitsstatuut GGZ

Format kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigde inclusief checklist

Onder de volgende downloadknop is een format in PDF-vorm te vinden, met een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut. De checklist met toetsingscriteria is boven elke vraag schuingedrukt weergegeven. Als door de zorgaanbieder wordt voldaan aan de gestelde toetsingscriteria, zal diens kwaliteitsstatuut goedgekeurd worden. Bij elke vraag in het format dient een antwoord ingevuld of aangevinkt te worden.