Psychotherapie en psychoanalyse

Psychoanalytische inzichten vormen het hoofdbestanddeel van mijn behandeling.

Psychoanalytische psychotherapie of inzicht gevende therapie is een vorm van psychotherapie van meestal eens per week. Psychoanalyse is een vorm van psychotherapie die frequenter plaats vindt.

Daarnaast maak ik gebruik van andere psychotherapeutische behandelvormen (relatietherapie, gezinstherapie, ouderbegeleiding, MBT, TFP, IPT, CGT, EMDR)

Uitgangspunten van een psychoanalytische behandeling:

Psychoanalyse berust op de waarneming, dat veel patronen in ons gevoel en ons gedrag onbewust verlopen. Iemand voelt zich bijvoorbeeld ongelukkig of angstig, maar begrijpt niet waardoor. Of iemand probeert zich te binden aan een partner, maar dat lukt niet, zonder dat duidelijk is waarom dat niet lukt. Het gaat om onbewuste en soms niet kloppende verwachtingen of gevoelens die men heeft over zichzelf of over anderen. Vaak zijn die gevoelens gebaseerd op indrukken en ervaringen in de kindertijd.

Werkwijze

In een psychoanalytische behandeling proberen wij samen te onderkennen welke onbewuste gedachten en gevoelens van invloed zijn op verwachtingen die je hebt t.o.v. jezelf en anderen. Ook proberen we te begrijpen hoe deze patronen zich ontwikkeld hebben. In een psychoanalytische behandeling probeer je je wat meer open te stellen voor gedachten en gevoelens, waar je je voor kunt schamen, die je bang, boos of verdrietig maken en die je in het dagelijkse leven misschien maar het liefst als onbelangrijk of lastig verwerpt. We luisteren naar wat er zoal in je leeft en we kijken wat deze gedachten en gevoelens oproepen bij jou en bij mij en proberen op die manier gedachten en gevoelens beter te begrijpen en waarderen.  Ook komen regelmatig zaken aan bod, die zich afspelen in het contact tussen jou en mij. In een goed lopende psychoanalyse ontstaat een veilig klimaat waarbinnen het mogelijk is om te praten over zaken die je verdrietig bang of boos maken of zaken die je als pijnlijke of beschamend ervaart.

Resultaat: 

Een psychoanalytische behandeling kan er toe leiden dat het zelfvertrouwen toeneemt. Als de behandeling werkt dan ga je je gevoelens en gedachten beter begrijpen en meer serieus nemen. Je wordt dan minder geleefd door onbewuste patronen en je bent beter in staat bij jezelf te rade te gaan en eigen keuzes te maken. Daarmee neemt het gevoel van vrijheid toe, waardoor je steviger in de wereld staat en je je minder laat beïnvloeden door (wat je denkt) dat anderen denken.

Uiteindelijk kan het leven er ingrijpend door veranderen, zowel innerlijk als in de contacten met anderen. Dat geldt in relaties, maar ook in het werk of in de studie. Een voorspoedige analyse leidt veelal tot een structurele verbetering van het psychisch, somatisch en relationeel functioneren.

Voor meer informatie zie: https://npav.nl