Tarieven

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Omdat ik BIG geregistreerd klinisch psycholoog en psychotherapeut ben wordt uw behandeling (geheel of gedeeltelijk) vergoed vanuit uw basisverzekering.

Ik werk zonder contracten met zorgverzekeraars. Het voordeel van contractvrij werken is dat u  samen met mij kunt  bepalen hoe de behandeling eruit komt te zien en hoe lang deze duurt. Daarnaast heeft u als cliënt de vrijheid om uw eigen behandelaar te kiezen.

Het nadeel van een contractvrije psycholoog kan zijn dat het afhankelijk is van uw verzekeraar of de kosten volledig worden vergoed: Heeft u een restitutiepolis dan wordt meestal 100% vergoed, heeft u een naturapolis dan wordt meestal 60 tot 85% vergoed. Het is raadzaam na te gaan welk percentage uw verzekeraar vergoedt. Het kan in uw voordeel zijn om voor het einde van het kalenderjaar over te stappen naar een restitutiepolis. (Voor een overzicht van de vergoedingen van de verschillende polissen in 2022 zie de site van de contractvrije psycholoog: https://contractvrijepsycholoog.nl)

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft U een verwijsbrief van uw huisarts nodig voor gespecialiseerde GGZ waarin staat dat er sprake is van een vastgestelde of nog vast te stellen DSM diagnose

In mijn praktijk hanteer ik 100 % van de door de NZA vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde GGZ.

Eigen risico :
Voor vergoeding van de behandeling wordt eerst uw eigen risico aangesproken (als dat nog niet gebeurd is). Voor 2022 is dit eigen risico 385,00 Euro.

Vergoeding door u zelf van onverzekerde zorg :
Een aantal diagnoses wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, bijvoorbeeld partnerrelatieproblemen, levensvragen of aanpassingsstoornissen. Het tarief voor onverzekerde zorg is 100 % van het door de NZa vastgestelde maximum tarief in 2022 voor onverzekerde zorg:  € 117,33 per sessie van 45 minuten.

Vergoeding door uzelf van verzekerde zorg :
U kunt er ook voor kiezen de behandeling helemaal zelf te betalen, ook al kan deze vergoed worden door de verzekeraar. Er is dan geen inmenging van de zorgverzekeraar, uw eigen risico wordt niet aangesproken. Het tarief in mijn praktijk voor zelf-betalers is gelijk aan het max tarief dat is bepaald door overheid en zorgverzekeraars. (Nederlandse zorgautoriteit NZA)

Annuleren of verzetten :
Soms kan het gebeuren dat u noodgedwongen een afspraak moet afzeggen. Doe dit zo snel mogelijk en minstens 24 uur van te voren. Als een afspraak niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd, onafhankelijk van wat de reden hiervoor is, wordt een bedrag van 70 Euro in rekening gebracht. De reden hiervan is dat er tijd is gereserveerd die niet meer op te vullen is. De verzekering vergoedt niet bij “no show” (niet verschijnen op de geplande afspraak). De rekening wordt naar u persoonlijk gestuurd.

Psychoanalyse

Psychoanalyse wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het tarief wordt in overleg vastgesteld.

Coaching en mediation

Coaching en mediation vallen niet onder verzekerde zorg. Het tarief wordt in overleg vastgesteld.

Supervisie, leeranalyse en leertherapie

Voor professionals in opleiding wordt het tarief in onderling overleg vastgesteld