Tarieven

Psychotherapie

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts.

Om in aanmerking te komen voor een gespecialiseerde / langer durende behandeling zoals mogelijk binnen deze praktijk, heeft u een verwijzing nodig voor de ‘Gespecialiseerde GGZ’

Met verzekeraars ben ik geen contracten aangegaan. Als u behandeld wordt door een wel gecontracteerde behandelaar krijgt u altijd 100% vergoed, m.u.v. het eigen risico, maar voor mijn praktijk geld dat de vergoeding afhankelijk is van uw verzekeringspolis:

U betaald altijd uw eigen risico.

Wanneer u een restitutiepolis heeft krijgt u 100% vergoed van het Nza tarief of 100 % van het ‘marktconforme’ tarief. Met het begrip ‘marktconform tarief’ wordt het gemiddelde tarief bedoelt dat de verzekeraar hanteert voor gecontracteerde zorg. In het laatste geval betaald u een ongeveer 20% zelf.

Wanneer u een naturapolis heeft, is de vergoeding doorgaans 60% tot 80% van het ‘marktconforme tarief’ (Klik  voor de NZA tarieven voor de g-ggz in 2018.) Het wordt aanbevolen om vooraf zelf na te vragen bij uw verzekering welk percentage de zorgverzekeraar precies vergoedt.

Zie voor nadere uitleg https://psychotherapie.nl/clienten-en-belangstellenden/vergoeding

Zie voor NZA tarieven 2020 Bijlage 1 Diagnose behandeling combinaties dbcs.pdf

De factuur die u aan het einde van de behandeling ontvangt wordt door u betaald. U dient de factuur in bij de verzekering die daarop aan u uitkeert.

Tarief Overig (zorg)product (OZP):
Voor sommige klachten wordt psychotherapie niet vergoed door de zorgverzekeraar, zoals bijvoorbeeld in geval van rouw, levensfaseproblematiek of in geval van partnerrelatieproblemen. In dergelijke gevallen wordt het Nza tarief van € 109,76 per sessie gehanteerd.

Tarief no show
Wanneer een afspraak binnen 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt een tarief van €60 gerek

Psychoanalyse

Psychoanalyse wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het tarief wordt in overleg vastgesteld.

Coaching en mediation

Coaching en mediation vallen niet onder verzekerde zorg. Het tarief wordt in overleg vastgesteld.

Supervisie, leeranalyse en leertherapie

Voor professionals in opleiding wordt het tarief in onderling overleg vastgesteld