Tarieven en vergoeding

Vergoeding psychotherapie 2024 (1 of 2 keer per week) :

Psychotherapie wordt vergoed vanuit uw basisverzekering.

De afgelopen jaren ben ik geen contract aangegaan met zorgverzekeraars omdat ik de voorwaarden ongunstig vind voor clienten en voor mij. Aangezien ik geen contracten ben aangegaan met verzekeraars, is het afhankelijk van uw verzekering en de polis die u heeft afgesloten, of uw verzekering volledig vergoedt of er door u ook een eigen bijdrage moet worden betaald.

Ik kan u laten weten of voor u een eigen bijdrage van toepassing is. Daarnaast is het belangrijk om er ook zelf uw polisvoorwaarden op na te lezen. Wanneer de eigen bijdrage voor u een belemmering is om bij mij in behandeling te gaan dan kan de eigen bijdrage in overleg worden aangepast.

Voor een overzicht van de vergoedingen van de verschillende polissen in 2024 zie de site van de contractvrije psycholoog: https://contractvrijepsycholoog.nl

Voor iedereen die gebruik maakt van ggz geldt dat altijd het ‘eigen risico’ wordt aangesproken (ongeacht of de behandelaar gecontracteerd is)

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u ook een verwijsbrief van uw huisarts nodig voor gespecialiseerde GGZ.

Onverzekerde zorg:

Enkele behandelingen komen bij geen enkele verzekering in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering, zoals relatietherapie en bespreken van levensfaseproblemen. Het tarief voor deze onverzekerde zorg is 100 % van het door de NZa vastgestelde maximum tarief in 2024 voor onverzekerde zorg:  (€ 124,16 per sessie van 45 minuten)

Tarief psychoanalyse (4 of 5 keer per week):
Psychotherapie (1 of 2 keer per week) wordt wel vergoed, maar psychoanalyse (4 of 5 keer per week) wordt momenteel niet vergoed door zorgverzekeraars. Het al of niet vergoed worden van een psychoanalyse is door de afgelopen decennia heen wisselend geweest. Het politiek-maatschappelijke klimaat bepaalt welke behandelingen in Nederland gefinancierd mogen worden en welke niet. Het tarief voor psychoanalyse wordt in onderling overleg vastgesteld

Tarief als u er voor kiest om psychotherapie zelf te betalen :
U kunt er ook voor kiezen de behandeling helemaal zelf te betalen. Het tarief is in dat geval gelijk aan het tarief dat is vastgesteld door overheid en zorgverzekeraars (NZA)

Tarief no-show:
Soms kan het gebeuren dat je noodgedwongen een afspraak moet afzeggen.  Als een afspraak niet wordt nagekomen of binnen 24 uur vooraf wordt afgezegd, kan een bedrag van 70 Euro in rekening worden gebracht.

Tarief supervisie, leeranalyse en leertherapie:
Voor professionals in opleiding wordt het tarief in onderling overleg vastgesteld

Voor gecontracteerde en ongecontracteerde psychologen / psychotherapeuten gelden dezelfde door de overheid vastgestelde kwaliteitseisen.

Vragen:

Als u vragen heeft over de kosten aarzel niet om deze te stellen.