Freek Pannekoek

De praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse  te Leusden is een vrijgevestigde praktijk (sinds 1996) voor adolescenten en volwassenen, waarin ik werkzaam ben als psychoanalyticus, klinisch psycholoog en psychotherapeut voor volwassenen en jeugd.

Wanneer u last heeft van terugkerende psychische problemen (b.v. angsten, sombere stemmingen, identiteitsproblemen, persoonlijkheidsproblemen, terugkerende relatieproblemen in bredere zin) en/of als het effect van kortdurende behandelingen geen stand houdt, kan het zijn dat u baat heeft bij een langer durende inzicht gevende psychotherapie. Voor deze behandelingen is een verwijzing nodig van de huisarts voor de Gespecialiseerde GGZ.

Mogelijke vormen van therapie in mijn praktijk zijn psychoanalyse, individuele psychotherapie, relatie- en gezinstherapie.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot supervisie, leeranalyse, leertherapie, consultatie, coaching en conflictbemiddeling (mediation).

Behandelingen worden verricht in overeenstemming met richtlijnen van beroepsverenigingen, overheid en verzekeraars. De gehanteerde reguliere behandelmethoden zijn evidence based, dat wil zeggen dat uit onderzoek naar voren komt dat deze methoden werkzaam zijn.

Aanmelding:

Als u zich wilt aanmelden, kunt u dat het beste telefonisch doen. Naar aanleiding van het telefonisch contact kan dan een eerste gesprek worden gepland op basis waarvan u en ik tot een verdere intake kunnen besluiten. Deze intake bestaat uit enkele gesprekken, gericht op uw klachten, uw persoonlijkheid en uw wensen. Daarna kan worden besloten om een psychotherapie, dan wel een psychoanalyse te starten. Als uw voorkeur uitgaat naar een behandeling die door mij niet wordt gegeven of als u een andere behandelaar wilt, dan is dat uiteraard ook mogelijk en dan zal ik u doorverwijzen naar een collega. Het staat u natuurlijk ook vrij om na de intake te beslissen om niet aan een therapie te beginnen.

Aanmelden bij voorkeur telefonisch 033-4324362

Lidmaatschappen en registraties:

  • Nederlandse Psychoanalytische  Vereniging  (https://www.npav.nl)
  • Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
  • Nederlandse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP-supervisor en                        leertherapeut)
  • Nederlands Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
  • European Psychoanalytic Federation (EFP)
  • International Psychoanalytic Association (IPA)
  • B.I.G. register psychotherapeut  09050192216; gz en klinisch psycholoog 99050192225

NPAV: opleider (leeranalyse, leertherapie en supervisie).
NVP: leertherapeut   
VKJP: supervisor en leertherapeut. 

Regionale samenwerking:

Ten behoeve van kwaliteitsbevordering, doorverwijzing en consultatie ben ik aangesloten bij regionale samenwerkingsverbanden:

Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten Eemland (VPPE)

Beroepscode

Professionele voorschriften vormen het uitgangspunt van mijn handelen, klik hier:  Beroepscode voor psychotherapeuten.